Tháo rời máy biến thế và di chuyển dây chính cho tủ điện

Công ty TNHH YKK Việt Nam

Địa chỉ: Đồng Nai
Năm: 2017

Tháo rời máy biến thế và di chuyển dây chính cho tủ điện