Lắp đặt hệ thống ống cấp và thu hồi nước của máy ép nhựa

Công ty TNHH YKK Việt Nam

Địa chỉ: Đồng Nai
Năm: 2012

Lắp đặt hệ thống ống cấp và thu hồi nước của máy ép nhựa