Lắp đặt 02 biến thế cho nhà máy PWB-2

Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam, INC

Địa chỉ: Đồng Nai
Năm: 2012

Lắp đặt 02 biến thế cho nhà máy PWB-2