Cung cấp và lắp đặt thêm công việc cho máy Lamination press

Công ty sản phẩm máy tính Fujitsu Việt Nam, INC

Địa chỉ: Đồng Nai
Năm: 2017

Cung cấp  và lắp đặt thêm  công việc cho máy Lamination press