Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy và bảo trì.

VPĐH Công trình xây dựng nhà máy mới KEWPIE Việt Nam

Địa chỉ: Bình Dương

Cung cấp và lắp đặt hệ thống thang máy và bảo trì.