Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhà máy SMC

Nhà máy SMC

Địa chỉ: KCN Long Đức, Long Thành, Đồng Nai
Năm: 2015

Cung cấp và lắp đặt hệ thống điện nhà máy SMC